רבי יחיאל חיים מאוז'רוב

הקמת מציבה על ציון רבי יחיאל חיים מאוז'רוב שבקראקא

סיפורה המופלא של מציבת קודש כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט רבי יחיאל חיים מאוז'רוב זצוק"ל, שנעלמה לאחר המלחמה הנוראה, ועתה אותרה באורח נדיר ומופלא • במסע כ"ק האדמו"ר מאוז'רוב שליט"א הוקמה המציבה החדשה על ציונו בבית הקברות 'החדש' בקראקא בהשתדלות הועד הפועל העולמי של אגו"י ובשיתוף מכון "אור הגנוז"