רבי יחקאל בינג

ביקורים אצל מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א • תיעוד

הגאון רבי יוסף ישראל אייזנברגר שליט"א אב"ד בד"ץ סקוירא מארה"ב בביקור המקובל רבי יחזקאל בינג שליט"א רב ביה"כ דברי שלום מזמין לשמחת הבר מצוה של בנו ...