רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש

הגרי"מ שכטער בקביעת מזוזה בת"ת נועם אלימלך בבני ברק

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א בא לביקור מיוחד בת"ת על טהרת הקודש 'נועם אלימלך' בעיר בני ברק שם נשא דבריו בפני צוות הת"ת וחיזק את ידהם לאחמ"כ אף קבע מזוזה במקום ובירכם בהמשך הצלחה בכל אשר יפנו

בבית הגאב"ד • פתיחת מגבית למען המשך קיום ת"ת "נועם אלימלך" ב"ב על טהרת הקודש

בבית מרן גאב"ד ירושלים שליט"א נערכה מגבית למען המשך קיום ת"ת על טהרת הקודש "נועם אלימלך" ב"ב שבראשות כ"ק הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש שליט"א משאץ

מעמד נשגב לרגל פתיחת כיתות חדשות בת"ת "נועם אלימלך" על טהרת הקודש בב"ב

מעמד נשגב לרגל הרחבת גבולי הקדושה בפתיחת כיתות חדשות בתלמוד תורה "נועם אלימלך" על טהרת הקודש בעיר בני ברק • חברי ועד החינוך ביקרו אצל כ"ק הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א,