רבי יצחק לנדא

היכל יצחק • עצרת מספד לזכרו של הגר"י לנדא מראשי ישיבת חברון

לרגל יום השנה של הגאון רבי יצחק לנדא זצ"ל, מראשי ישיבת חברון, נתאספו בני ישיבת היכל יצחק שהוקמה ע"ש המנוח זצ"ל ורבים מתלמידיו ובני משפחתו, לעצרת מספד והתעוררות. נשאו דברים מגדולי הרבנים וראשי הישיבה • צפו

המונים ליוו את הגאון רבי יצחק לנדא זצ"ל מראשי ישיבת חברון בדרכו האחרונה

אמש הלך לעולמו הגאון רבי יצחק לנדא זצ''ל מראשי ישיבת חברון שנפטר לאחר מחלה קשה ויסורים קשים ,המונים צעדו אחר מיטתו בדרכו האחרונה הספידוהו הגרב''ד פוברסקי הגר''ג אדלשטיין הגר''נ זוכובסקי ואחד מבניו | צילום שוקי לרר