רבי יצחק לעזער

מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • בצל הקורונה: שמחת נישואי נכד הרה"צ ר' יצחק לעזער מברסלב

ביום שלישי שעבר, התקיימה שמחת הנישואין לנכד הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א, גדול תלמידי מוהרא"ש מברסלב זי"ע וראש חבורות היכל הקודש חסידי ברסלב. החתן יחזקאל שרגא שארף נ"י בן הרב אלימלך הי"ו ביומא דהילולא קדישא של הרה"ק מליז'ענסק זי"ע – שהרה"צ שליט"א ומשפתחו הם מיוצאי חלציו. הרה"צ התבטא במוצש"ק עליה לתורה – שהמשתתפים בשמחה יזכו להיות בליז'ענסק – דבר שנמנע מהמוני עמך בית ישראל השנה עקב נגיף הקורונה. השמחה התקיימה בהיכל ישיבת תפארת התורה ברסלב בוויליאמסבורג, בה שקד החתן על תלמודו בשנות בחרותו. בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א, ובקריאת הכתובה כובד סב הכלה הרה"ח ר' דניאל בוים שליט"א

גלריה • פורים אצל רבי יצחק לעזער מברסלב

חסידי ברסלב תושבי ניו יורק, קיימו את יום הפורים הקדוש במחיצת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א - ראש חבורות היכל הקודש חסידי ברסלב. הרה"צ קרא את המגילה בלילה וביום בבית המדרש היכל הקודש בבארא פארק בהתלהבות עצומה ונפלאה. ובמשך יום הפורים הקדוש עלו אנשי שלומנו לסעודת היום להתברך מפה קודשו.

הרה"צ רבי יצחק לעזער מברסלב שוהה בימים אלו בארץ הקודש • תיעוד

הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א, ממשיך דרכו של מרן מוהרא"ש מברסלב זי"ע, השוהה בימים אלו בארץ הקודש, במסגרת מסע חיזוק קהילות היכל הקודש בארץ ישראל, נסע השבוע להשתטח על קברי התנאים והצדיקים אשר בטבריה, לפעול ישועות נפלאות למען הכלל והפרט.

תיעוד: הרה”צ רבי יצחק לעזער בראש השנה בבית המדרש "קלויז מוהרא"ש" באומן  

תלמידי קהילות ‘היכל הקודש’ בראשות הרה”צ רבי יצחק לעזער שליט”א התאחדו בימי ראש השנה אצל רבינו הק’ כאיש אחד בלב אחד באהבה ורעות בבית המדרש "קלויז מוהרא"ש" באומן