רבי יצחק רוזנבוים זצ"ל מראחוב

קהל רב צעד אחר מיטת ר' איצ'ה רוזנבוים זצ"ל מראחוב שהובא למנוחות

באישון ליל שבין חמישי לששי נטמן הרה"צ ר' איצ'ה רוזנבוים זצ"ל למרגלות אביו האדמו"ר מראחוב זצ"ל בבית החיים ויז'ניץ בבני ברק