מחיל אל חיל • זקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת בודק אתרוגים במוצאי יוה"כ

צפו: זקן ראשי הישיבות חבר מועצגה"ת מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת 'קמניץ' בודק אתרוגים יחד עם נכדו חביבו ר' שלמה קראוס מיד לאחר שחזר לביתו במוצאי יוה"כ
וכן מרן שליט"א מעתיר בתפילה על כלל ישראל בערב יוה"כ.


תיעוד: זקן ראשי הישיבות בעמל התורה

צפו בתיעוד מזקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ בימים אלו. בכתיבת אות בשבוע שעבר לספר תורה של בית מדרשו של הגאון הצדיק ר' דן סגל שליט"א. עמל בתורה בימים אלו בביתו עם נכדו חביבו ר' שלמה קראוס.


בְּאַהֲבָתָהּ תִּשְׁגֶּה תָמִיד • זקן ראשי הישיבות חזר ללמוד בביתו

התרגשות אדירה בקרב תלמידי זקן ראשי הישיבות וחבר מועצגה"ת מרן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ לאחר ששהה בכל התקופה האחרונה בבית בנו חביבו הגאון רבי שמחה שיינר שליט"א שב השבוע לביתו, בדרך לביתו נכנס מרן להתפלל בכותל המערבי, לישועות כלל ישראל בתקופה זו ולעליית בחורי הישיבות בתורה ושהבה"ח היגעים בתורה לא יחלו


סדר חיזוק מיוחד ומרומם נערך בישיבת 'קמניץ' בירושלים

בישיבת קמניץ בירושלים התקיים בליל ז' אדר סדר חיזוק מיוחד ע"פ בקשתו האישית של ראש הישיבה מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, שבו השתתפו מאות בחורי הישיבה בהשתתפות חכמי ורבני הישיבה, ללימוד ברציפות ובתענית דיבור מתחילת סדר ג' עד לחצות הלילה (למעלה מד' שעות).


חתונת נין זקן ראשי הישיבות מרן הגאון רבי יצחק שיינר ראש ישיבת 'קמניץ'

חתונת נינו של זקן ראשי הישיבות מרן הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת 'קמניץ' וחבר מועצג"ת. ונכד הגאון רבי יעקב קראוס מראשי ישיבת קמניץ בנו של רבי שמעון קראוס שליט"א מרבני הישיבה. החתן הוא מבחירי ישיבת פוניבז' • בסידור קידושין כובד ראש ישיבת פונוביז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א • החתונה התקיימה באולמי וולף בירושלים ביום שלישי מוצאי י' טבת.


זקן ראשי הישיבות בחלוקת דמי חנוכה לילדי תשב"ר • תיעוד

צפו בתיעוד: חנוכה אצל זקן ראשי הישיבות מרן הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ. בחלוקת חנוכה געלט לילדים חניכי ת"ת קמניץ שהגיעו לפקוד את מעונו בירושלים ולהתברך מפיו לרגל ימי החנוכה.


בחורים מבית שאן ביקרו אצל זקן ראשי הישיבות מרן הגר"י שיינר ר"י קמניץ

בבית שאן מתקיים שיעור במסכת שבת ע"י הרב בדוש שליט"א וכעת סיימו את פרק א' • לרגל הסיום עלו הבחורים יחד עם הרב בדוש שליט"א ביום חמישי ז' כסלו לירושלים ונכנסו להתברך במעונו של זקן ראשי הישיבות מרן הגאון הגדול ר' יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ • ראש הישיבה קיבלם בחביבות וחיזקם ובירכם בכל הברכות 


מעמד מרומם בהוצאת הספר 'מלחמת יהושע' על הרמב"ם בבית מרן הגר"י שיינר

שמחה רבה בעולם הספר התורני בהוצאה לאור העולם של הספר היקר והחשוב "מלחמת יהושע על הרמב"ם" שחיברו הגאון ר' יהושע יצחק בעלסקי זצ"ל מוותיקי תלמידיו של רשכבה"ג מרן בעל הברכ"ש זצוק"ל אשר יו"ל כעת במהדורה חדשה ומפוארת ע"י חתנו הנגיד הנכבד הרב אברהם בידרמן שליט"א


אַשְׁרֵיכֶם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים • בישיבת מיר סיימו 50 פעמים את הש"ס

במוצש"ק פרשת לך לך נערך מעמד אדיר ורב רושם באולמי תמיר בירושלים של סיום הש"ס נ' פעמים שנלמדו ע"י רבני ובני ישיבת מיר ירושלים לזכרו ולע"נ של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל לרגל יום השנה הח' לפטירתו.


דילוג לתוכן