רבי ישראל אדלשטיין

קוֹל צָהֳלָה • שמחת נישואי נכדת מרן הגרי"ג אדלשטיין

חתונת נכדת מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בת לבנו הגאון רבי ישראל מר"י בית מדרש עליון וחתן הגר"צ רוטברג ר"י בית מאיר השמחה התקיימה באולמי ארמונות חן בב"ב החתן הוא בן הגאון רבי אהרון ולדמן. אם החתן נפטרה בפתאומיות בין הווארט לאירוסין • צילום: שוקי לרר

סיום הש"ס בישיבת בית מדרש עליון • גלריה

בישיבת בית מדרש עליון בראשות הגאון הגדול ר' ירחמיאל אונגרישר שליט"א נערך מעמד סיום הש"ס ע"י כלל תלמידי הישיבה לע"נ ר' יוסף הכהן ב"ר אריה לייב מעלאהן זצ"ל אבי ר' יעקב מעלאהן אשר תרם לישיבה את בניין הפנימיה וחלק גדול מבניין בית המדרש הנבנה בימים אלו. • צילום: שוקי לרר