רבי ישראל מאיר

מאות השתתפו בהילולת מוהרנ"ת מברסלב בירושלים • גלריה

ההילולא נערכה סביב שולחנות ערוכים באולמי 'בית יעקב הישן' במקום נמכרו מאות ואלפים ספרים ממגוון ההוצאות והמכונים של ברסלב • גדולי אנ"ש נשאו דברים חוצבי להבות. גדול היה המעמד.