רבי מנחם מנדל מויטעבסק

החל מהערב: אלפים יפקדו את ציון הרה"ק רבי מנדל מוויטעבסק זצוק"ל בעל פרי הארץ

שוחרי התורה והחסידות בכלל והוגי ספר הק' פרי הארץ, מציינים מחר יום שני א' אייר את הילולת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעבסק זצוק"ל להגות בתורתו ולהדבק בדרכיו הק'.  ציונו הק' בבית החיים העתיק בעיר הקודש טבריה בחלקת תלמידי הבעש"ט הק' זיע"א. 

הקהילה החסידית בטבריה ציינה את הילולת הרמ"מ מוויטעבסק זי"ע בטבריה

המשתתפים הרבים ובני הקהילה הכלל חסידית הודו לגבאים בבית המדרש המאחד את כלל ציבור האברכים מכל קהילות הקודש מחדשי היישוב החסידי בטבריה שטרחו ועמלו לארגן את הסעודה על הצד היותר טוב.