רבי משה אליעזר גרשנוביץ זצ"ל

המונים בהלויית הגאון רבי משה אליעזר גרשנוביץ זצ"ל

אלפים השתתפו אמש במסע הלויית הגאון רבי משה אליעזר גרשנוביץ זצ"ל מפלטבוש ניו יורק - מסע ההלויייה יצא מבית גיסו מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ברח' וילקומיררר בבני ברק • צילום: שוקי לרר