רבי משה ברזובסקי

מעצמת החינוך של הסמינרים בכנס של איגוד הסמינרים

עשרות אנשי חינוך מנהלי הסמינרים לבנות "בית יעקב" חברי איגוד הסמינרים מכל החוגים נקראו ובאו להזמנה של "איגוד מנהלי הסמינרים" ב'ארץ ישראל' לכנס חיזוק וחינוך בית יעקב ועניינים העומדים על הפרק והדרך להתמודדות עמם.