רבי משה דוד ליפקוביץ שליט"א

לעילוי נשמת ראש הישיבה: שמחת תורה בחודש חשוון

בבית מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל נשלמה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו • גדולי התורה והחסידות באו לסעודת המצווה • שוקי לרר תיעד