רבי משה טוביה וייסברגר

שר הדתות ההונגרי והשגריר נפגשו עם הראשל"צ הגר"י יוסף

בלשכת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א נפגשו הראשון לציון והרה"ג רבי משה טוביה וייסברגר רב ואב"ד קהל יראים בודאפשט עם שר הדתות ההונגרי שולטס מיקלוש ושגריר הונגריה בישראל ד"ר נאד' אנדור. צפו:

גלריה: גאב"ד בודאפעסט בביקור בווינה

גאב"ד בודפסט הגה"צ רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א שהה בוינה והוזמן למסור שיחה תורנית בביכנ"ס קהל חסידים של הגאון רבי אברהם יונה שווארץ שליט"א. הגאב"ד האריך בדברי הלכה ובשיחת חיזוק לימי השובבים ולימוד שעות רצופות. וכן פקד את ציון הגאון הקדוש רבי שעפטיל הורוביץ זצוק"ל בנו של השל"ה הק' שהיה אבדק"ק וויען