פתיחת כולל דעת צדק לע"נ ר"י גרודנא זצ"ל

באשדוד נפתח כולל דעת צדק לע"נ מרן הגרד"צ קרלנשטיין זצוקלל"ה בראשות הכולל עומד נכדו הרב יעקב שמידע במעמד הפתיחה השתתפו הגאון הגאון רבי משה שמידע רה"י וחבר מועצג"ת שליט"א הרב ברוך צמח רבינוביץ רב הקהילה באשדוד ועשרות מתלמידי מרן זצוקלל"ה שהעלו את גדלותו בתורה בדרכו היחודית הלמדנית והבהירה כפי שהנחיל