רבי נתן פריד

מאות פקדו את קברו של תלמיד החזו"א, הגאון רבי נתן פריד זצ"ל, בהר המנוחות • תיעוד

לרגל יום הזכרון הרביעי של הגאון רבי נתן פריד זצ"ל, מתלמידי ה'חזון איש' זצ"ל ואיש אמונו, פקדו מאות את קברו בהר המנוחות • צילום: שוקי לרר