רבי נתן קופשיץ

מעמד "כבוד התורה" בישיבת ברסלב בית שמש בנשיאות הגרי"מ שכטער

מעמד חלוקת פרסים ותעודות שהתקיימה בישיבת ברסלב בית שמש בהשתתפות פאר הדור והדרו הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

בֶּן חָמֵשׁ לַמִּקְרָא • חומש סעודה בתלמוד תורה ברסלב בית שמש

ברוב פאר והדר התקיים השבוע בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב "נחלת חן" בעיר בית שמש מעמד ה"חומש סעודה" האדיר לתלמידי כתות א' בתלמוד תורה ברסלב, בו נטלו חלק זקני וחשובי משפיעי ברסלב, רבני העיר בית שמש והורי וסבי התלמידים הנמנים על סלתה ושמנה של זקני וותיקי חסידי ברסלב בארה"ק • צילום: ברוך אוביץ - באדיבות בעולמה של ברסלב

היסטוריה בתלמוד תורה ברסלב בי"ש שבנשיאות רבי משה קרמר

בהפרד ממנה המחזור הראשון של כשלושים בחורי החמד פרי תוצרתה המיוחד של התלמוד תורה אשר נודע בשערים הצלחתם להשריש ירא"ש ומידות טובות ולימוד התורה באהבה ובהבנה, בדרך רבינו הק' וברוח ישראל סבא, כאשר קוצרים הם ברינה את הנלמד בשנה האחרונה והולכים להבחן אצל רבנים חשובים שליט"א.

הרחבת גבולי הקדושה • מעמד חנוכת הבית לקלויז "קדושת יצחק" דחסידי בוהוש – בית שמש

במעמד רב רושם נחנך ביום שני אור לז' שבט היכל בית המדרש "קדושת יצחק" דחסידי בוהוש ברח' אהל יהושע 1 בית שמש בהשתתפות רבני העיר שליט"א ובראשות כ"ק האדמו"ר מבוהוש שליט"א • צילום: יעקב פוקס

וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם • התחלת כתיבת ספר תורה בקהילת סאטמאר בית שמש

בקהילת סאטמאר בבית שמש התאספו במוצש"ק חברי הקהילה לסעודת מלוה מלכה ומעמד "ועתה כתבו" לרגל התחלת כתיבת ספר תורה שיכתב ע"י חברי הקהילה לעילו נשמת אדמור"י סאטמאר זצוק"ל. דברי ברכה השמיע הגאון הגדול רבי נתן קופשיץ שליט"א חבר בד"ץ העד"ח וגאב"ד שכו' נחלה ומנוחה בית שמש. נואם הכבוד הרה"ג רבי יצחק רוזנבלט שליט"א מו"ץ ומרבני ק"ק ברסלב. יצויין כי את סה"ת החל לכתוב כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בעת ביקורו בעיר בחודש אדר תשע"ד.

תְנוּ כָבוֹד לַתּוֹרָה • הכנסת ספר תורה לביהמ"ד קהל פרושים בית שמש

מאות השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהכ"נ קהל פרושים ברח' ריב"ל בבית שמש • המעמד נערך בראשות הגה"צ רבי רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א ובהשתתפות הגאון רבי יצחק אזרחי והגאון רבי נתן קופשיץ - צילום: יעקב לדרמן

בית שמש • דינר מפואר עבור השלמת בניית בית המדרש 'ברסלב' בשכונת נחלה ומנוחה

במוצאי שבת קודש פרשת תרומה - ז׳ אדר יום הילולת של משה רבינו, התקיים דינר מפואר לטובת השלמת בניית בית הכנסת הכנסת ברסלב בשכונת נחלה ומנוחה בבית שמש • בדינר השתתפו: הדיין רבי נתן קופשיץ מרא דאתרא שכונת נחלה ומנוחה, הרה"ח ר׳ שמואל ברנסדופר שליט"א, ומשפיעי ברסלב ביניהם: המשפיע הרה"ח אלכסנדר פראנק שליט"א, והרה"ח ר׳ משה קרויס שליט"א מגדולי תומכי בית הכנסת, הרה"ח ר׳ מנחם קירשבוים שליט"א • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live

מרהיב • הנחת אבן הפינה לישיבת "דרכי דוד" בבית שמש

מעמד הנחת אבן הפינה של הישיבה הגדולה "דרכי דוד" בית שמש נערכה בשטח המיועד ברמה ג' בבית שמש באהל ענק במעמד גדולי ישראל, ראשי הישיבה הגאונים רבי ינון שילוני ורבי אהרן חזן, רו"מ הישיבה רבי מרדכי ישראל, מאות בני הישיבה, נגידים ידידי הישי', בוגריה והמונים מרחבי העיר • במעמד נכחו גם מרן הגאון הגדול רבי יהודה עדס , מרן הגאון הגדול רבי משה צדקה, ראשי ישיבות רבים רבני העיר בית שמש ובהם הגר"נ קופשיץ, הגרי"ח שראבני והגרמ"ט דינקל שהביא את ברכת רבני העיר. השתתפו גם ראש העיר משה אבוטבול וחברי המועצה העירונית.קודם המעמד נכנס רו"מ הישיבה רבי מרדכי ישראל למעונם של גדולי ישראל וקיבל ברכתם שיבנה משכן הקבע במהרה.את המעמד ליוותה תזמורת מורחבת של בני לאופר, עם הזמר זאנוויל ויינברגר ומקהלת "מלכות" • צילום: יעקב לדרמן

זה הקטן גדול יהיה • שמחת הברית לנכד רבה של בית שמש

קהל רב מתושבי בית שמש נטלו חלק השבוע בשמחת הברית לנכדו של הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א רבה של בית שמש, בסנדקאות כובד כ"ק גאב"ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, בברכות סב הרך הנימול הגר"נ קופשיץ, ובסנדק מעומד הגר"ד שמידל יו"ר אתרא קדישא • גלריה

בית שמש: האדמו"ר מליז'ענסק הגיע לברית אחד מחסידיו

כ''ק אדמו''ר מליז'ענסק שליט"א, הגיע השבוע לבית שמש, לשמש כסנדק בברית לבן אחד מחסידיו • בברכות כובד המרא דאתרא הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א • בסיום הברית עברו קהל המשתתפים להתברך מפי האדמו"ר, ולאחר מכן ליווהו עד רכבו, כשהם מציידים אותו בברכת צאתכם לשלום