שמחת התנאים בחצר זלאטשוב מאורי מרדכי – בוטשאן –  זעליחוב

 שמחת התנאים לבת הרה"צ רבי יהודה פרנקל אב"ד  זלאטשוב "מאורי מרדכי" ונכדת הגה"צ גאב"ד יבניאל רבי סיני מאיר פרנקל מבוטשאן ונינת  בעל ה"אריה שאג" מצאנז זמיגרד זצוק"ל • החתן נכד הרה"צ רבי יהושע אשר ראבינוביטש שליט"א מזעליחוב בן לבנו הרה"צ יעקב מנחם ראבינוביטש ונין לכ"ק האדמו"ר בעל ה"עבודת בנימין" ממשכנות הרועים זצוק"ל • בקריאת שטר התנאים כובד גאב"ד זכרון מאיר הגר"ח וואזנר שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ


גלריה: שמחת הברית לנין רבה של מגדל העמק ונכד לראב"ד יבניאל

קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין הגר"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק ונכד לראב"ד יבניאל הגרס"מ פרנקל והרב הניג. בסנדקאות כובד הסבא ראב"ד יבניאל הגרס"מ פרנקל בברכות הסבא רבא הגר"ד גרוסמן רבה של מגדל העמק ובעמידה לברכות חתנו הרב הניג, המוהל היה כ"ק האדמו"ר מאשלג • צילום יהודה פרקוביץ


נכדו של גאב"ד יבניאל הוכנס בריתו של אברהם אבינו • גלריה

קהל רב חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת הברית לנכד מרא דאתרא יבניאל הגרס"מ פרנקל שליט"א, האדמו"ר מקוז'ניץ כובד בסנדקאות, גאב"ד יבניאל בברכות, והגר"ד גולדמן אב"ד זוויעהל בני ברק בסנדק מעומד • גלריה


ילדי ארגון 'תודעה' התחזקו מפי גאב"ד יבניאל

מאות ילדי ארגון 'תודעה' אשר בראשותו של המחנך הנודע הרב מרדכי בלוי שליט"א הגיעו ביום חמישי האחרון ליבניאל שם זכו לשמוע דברי חיזוק מפי המרא דאתרא הגאון רבי סיני מאיר פרנקל שליט"א, בהיכל בית המדרש המרכזי ביישוב