רבי עמרם קורח

מאות רבנים השתתפו במעמד ההיסטורי של רבני תימן בארץ הקודש

כ250 רבנים השתתפו במעמד ההסטורי לכל רבני תימן בארה"ק בראשות גדולי ומאורי העדה שליט"א לרגל הוצאת סדרת הספרים הראשונה לאחר פטירתו של זקן הרבנים מרן הגר"ש קורח זצוק"ל • במעמד השתתף הראשל"צ רבי יצחק יוסף שליט"א ופסק בנחרצות כי המועמד לרב העיר בני ברק הוא בנו ממשיך דרכו, כדין וכהלכה.

בדמעות ובכאב • עצרת הספד על פטירת הגר"ש קורח זצ"ל

קהל המונים מתושבי בני ברק ומחוצה לה השתתפו ביום ראשון בהספד שנערך ככלות השבעה לפטירתו של הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן • צילום יהודה פרקוביץ