רבי צבי פלמן

בהשתתפות מרן ראש הישיבה: סיום מסכת אהלות בבית הכנסת נחלת משה בב"ב

במוצש"ק נערך סיום מסכת אהלות בבית הכנסת נחלת משה אשר נלמד כמידי שבוע במוצאי שבת קודש בהיכל הכולל על ידי הגאון ר' איתמר גרבוז שליט''א ראש ישיבת ארחות תורה לעי''נ רשכבה''ג מרן ראש הישיבה הגרא''מ שך זצוק''ל בראשות מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט''א • צילום: דוד זר