רבי שלום בן חמו

ברוך דין האמת: רבי שלום בן חמו זצ"ל רבה של שדה עוזיהו

בעיצומו של יום הפורים הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של דמות אצילית תורנית בפשטות ובצניעות, אשר מסר נפשו כל חייו לתפילה לתורה, לקירוב יהודים רבים לאביהם שבשמים במאור פנים, הרה"ג רבי שלום בן חמו זצ"ל רבה של מושב "שדה עוזיהו" ומועצה אזורית באר טוביה במשך כיובל שנים שהשיב נשמתו לבוראה כשהוא בן ע"ז שנים.