רבי שלמה זלמן אויערבאך

מדוע נהג הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לומר קדיש על נכדת רבי שלמה קלוגר?

סגולה נפלאה היום - כ"ד ניסן: לומר קדיש ולתת פרוטה לעני לטובת נשמת מרת שאשא מינדל בת ר' חיים יהודה, כן נהג מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מידי שנה ביום זה | בפנים הסיפור המלא