רבי שמחה בונם ארנפלד זצ"ל

בד"ה: גאב"ד מטרסדורף וחבר מועצגה"ת בארה"ב הלך לעולמו

אבל כבד ביהדות החרדית: בארה"ב הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי שמחה בונם ארנפלד זצ"ל, גאב"ד מטרסדורף וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארה"ב • מסע הלווייתו ייצא היום מהיכל ישיבתו בברוקלין בדרכו לארה"ק, והוא ייטמן בהר המנוחות