כניסת השבת המוקדמת ובדיקות קורונה: רבני ב"ב במכתב משותף • פרסום ראשון

הגרחי"א לנדא. הגרש"צ רוזנבלט, והגר"מ בן שמעון קוראים במכתב משותף שלא לצאת מהעיר בתחב"צ רק אם בטוחים שיגיעו למקום הייעוד שעתיים לפני הדלקת נרות, לגבי בדיקות קורונה ביום חמישי ושישי שנבדקות במעבדה בשבת, מורים הרבנים שבמקרה חשש חולה מותר


"חיטוי הידיים מותר": רבני העיר בני ברק בשורת הנחיות לקראת צום ט' באב

רבני העיר בני ברק הגרש"צ רוזנבלט והגרי"א לנדא שליט"א יצאו במכתב עם שורת הנחיות לקראת צום ט' באב, במכתבם הם מורים כי גם מי שחיובי לנגיף אך לא חש בתסמינים יש לו חובה לצום, עוד הם מורים כי בשל הסכנה אין איסור בחיטוי ידיים באלכוג'ל • המכתב המלא


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו