רבני קהילת בעלזא

הנאה להם והנאה לעולם: הכינוס העולמי לרבני בעלזא

כינוס הרבנים העולמי של חצר הקודש בעלזא לרבני ודייני הקהילה מכל רחבי תבל שהתקיים במלון רמדה בירושלים - בשילוב שמחת שבע ברכות לרגל שמחת נשואי נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. נערך באולם הת"ת ברח' תכלת מרדכי בירושלים, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א שנשא את משא קדשו לרבני בעלזא