רבני שכונות

היהדות החרדית תיאבק במזימת משרד הדתות לתמוך ברפורמים

משרד הדתות הכריז כי יבטל את מוסד רבני השכונות הנהוג מימי קום המדינה | היהדות החרדית סוערת ורוגשת תחת המזימה לתמוך בראבייס רפורמים וקונסרבטיביים | תמיכה ברפורמים אשר יהדותם של חלקם מוטלת בספק, היא פגיעה בכל היקר והקדוש לעם היהודי