רב בית הכנסת

הגר"ע אויערבאך יכתיר רב לשכונת קריית יובל בירושלים

חשיפה: הרב אהרן וינר, חתנו של ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט"א, יוכתר כרב בית הכנסת החדש בשכונת קרית יובל • הגר"ע אויערבאך יצעד רגלית למעמד ההכתרה • כל הפרטים