רחוב ראשי

מנציחים • מחלף, שכונה ורחובות על שם הגר"ע זצ"ל

נתניה: הרחוב הראשון על שם הרב • ירושלים: רחוב הקבלן יוחלף לרחוב "הרב עובדיה יוסף" • בת ים: הצעה להחלפת השם של שכונת עמידר בעיר ל"שכונת חזון עובדיה" • בכניסה לירושלים: מחלף שיעבור ליד הר נוף על שם הרב