Share on whatsapp

שבט הלוי

בחורי "שבט הלוי" התכנסו לקראת תחילת ימי השובבי"ם

במוצאי שבת פר' ויחי אור לי"ג טבת תשע"ח נערכה מסיבת 'מלוה מלכה' לכלל הבחורים של קהל 'שבט הלוי' בארה"ק לחיזוק וביסוס החבורות ולקראת ימי השובבי"ם בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ובהשתתפות בחורי הקהילה מכל רחבי הארץ

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים • שמחת בית שבט הלוי

שמחת בית שבט הלוי: שמחת הנישואין לנכדת הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בת לבנו הגאון רבי אברהם הלוי ואזנר ר"מ ישיבת חכמי לובלין • צילום: משה גולדשטיין

ישמח לב מבקשי ה': הופיע הספר שבט הלוי – פורים

שמונים שנות דרוש ליום הפורים: מאמרי קודש דרושי ימי הפורים מאת מרן פוסק הדור רבינו בעל שבט הלוי זצוקללה"ה בשנים תרצ"ה – תשע"ד • פסקי שבט הלוי בעניני פורים • בהוצאת מכון מעינות הלוי

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן