שדה צופים

וארשתיך לי • שמחת אירוסי נכד גאב"ד מטרסדורף

אדמורי''ם רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת התנאים של החתן נכד גאב"ד מטרסדורף עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' שמואל דוד פריעדמאן בעל מחבר ספר "שדה צופים" על הש"ס || צלם מערכת אידישע טעגליכע נייעס תיעד