שויון בנטל

ח"כ מיקי לוי מתנצל: "הביטוי טפילים נפלט בעידנא דריתחא"

ח"כ מיקי לוי התראיין הבוקר בקול ברמה, שם כינה את החרדים "טפילים על הציבור הישראלי" | מספר שעות לאחר מכן הוא מתנצל: זו מילה שלא היתה צריכה להאמר | חלק מחבריי משתייכים לעדה החרדית

דו"ח פלסנר פורסם הבוקר – "חרדי שלא יתגייס ייקנס באלפי שקלים"

פלסנר: "איננו בוחרים בין ערך שירות בצבא לערך לימוד התורה, שניהם חשובים" – ישיבה שתלמידיה לא יתגייסו ישלל תקציבם – כאלו ואחרים, מסקנות הדו"ח חסר המשמעות