שומר

שימו לב: נגיעות גדולה של עכבישונים בשומר

מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן מציג בסרטון נגיעות גדולה מאד של עכבישונים בשומר, עשרות עכבישונים בראש שומר אחד, חשוב לציין שבשטיפה נכונה כפי ההוראות החרקים ירדו אבל אלו שחותכים בצורת מניפה, לא יראו תמיד את הנגיעות, ובנוסף, הנגיעות לא תמיד תצא בשטיפה