שו"ת הלכתי

כמה אחוזים מותר לקחת גבאי צדקה לעצמו?

האם סופר סת"ם שכותב ספר תורה מקיים מצות לימוד תורה? במה עדיף לקרוא את ההפטרה, בתנ"ך קורן או בתקון סופרים? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

שו"ת הלכתי: מותר לקרוא תהילים אחר חצות לילה?

מי שרוצה ללמוד כל לילה כל הלילה ולישון ביום, האם נוהג נכון? האם בתפלה צריך לכוון בכל תיבה ותיבה שהוא טרחה רבה, או שדי לכוון את תוכן הענין? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

שו"ת הלכתי: שלש נשים שאכלו יחד צריכות לזמן?

האם מותר לתלות תמונות של רבנים בבית כנסת? קמתי בנץ בשביל לקרוא קריאת שמע, וחזרתי לישון, כאשר אני קם שוב, האם אטול ידים עם ברכה? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

האם צריך לנשק כל מזוזה שעוברים דרכה? • שו"ת הלכתי

מה דינו של ספר תורה שהשורות בו אינן כתובות סמוך לשרטוט אלא באמצע בין השרטוטים? שאלתי עט ממאן דהוא באוטובוס, ושכחתי אותו אצלי. מה אעשה? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מה ההנהגה הנכונה, שהאשה תעבוד והבעל ילמד, או להיפך?

איך אפשר ללמוד 'לשמה' בישיבה שיש מבחנים, הרי צריך להשתדל לקבל ציון טוב, ומוכרח שילמד לשם המבחן? האם כיום מותר ללוות ולהלוות לגוי בריבית? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מותר לתלוש עשבים מאבני הכותל לצורך סגולה?

האם ראוי לכתוב על קדמונים "לעילוי נשמת הרב פלוני" או תנצב"ה, או שעדיף לכתוב זיע"א? אדם שענה 'אמן' באמצע קריאת שמע, האם צריך לחזור לראש הפסוק? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

תפילה, לימוד ומופע של קוסם • שו"ת הלכתי

האם מותר לראות מופע של קוסם? מה יעשה אדם שקל לו ללמוד בלי חברותא? מה דרגת "עמל" בתורה? האם מותר לאבל ללמוד בעיון דברים המותרים לו? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מיוחד: שו"ת בנושאי היסטוריה יהודית עם מרן הגר"מ מאזוז

מידי שבוע, אנו מביאים בפניכם מגוון שאלות הלכתיות עליהם ענה מרן ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז שליט"א. השבוע, נתמקד בתשובות מעניינות שענה בנושאי היסטוריה יהודית. האם במרוקו היו פחות פוסקי הלכה מארצות אשכנז? האם יש בכלל עניין ללמוד היסטוריה?

צדקה, היתר עסקה וגזל מהמדינה • שו"ת הלכתי

האם מותר מערב שבת לכסות בשמיכות את סיר החמין מלמעלה בלבד? אדם שגזל מהמדינה האם חייב בהשבה? האם יש חיוב להינשא עד גיל עשרים גם לבחורי ישיבות? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

צריבת דיסקים, דיני אבלות וקריאת שמו"ת • שו"ת הלכתי

מותר לצרוב דיסק שכבר אינו נמכר בשוק? האם מועיל ללמוד לעילוי נשמת אדם שנפטר כבר לפני כמה שנים? מה יעשה אדם ששכח יומיים ברציפות לקרוא חק לישראל? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מותר להזהיר נהגים שהמשטרה אורבת להם? • שו"ת הלכתי

עד מתי מותר לענות לחזרת הש"ץ של תפילת מנחה? מותר לְמוֹרָה להחרים לתלמידה חפץ שמתעסקת בו בשיעור? הלכות שינה בשבת ובמוצאי השבת • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

מחיאות כפיים ושכרות • שו"ת הלכתי לשמחת תורה

האם מותר לשיר בשמחת תורה "יום ארור לישמעאל"? מותר להפסיק באמירת "סימנא טבא" לפני קריאת בראשית? • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו

שו"ת הלכתי עם הגר"מ מאזוז בהלכות הנוגעות ליום כיפור

הלכות מחילה, פדיון תענית, נוסח אמירת הכפרות ואדם שמקיא בכוונה בערב כיפור כדי לאכול עוד • מגוון תשובות הלכתיות שענה ראש ישיבת כסא רחמים, הגר"מ מאזוז בקצרה לשאלות תלמידיו