שו"ת שאילת שאול

שוייץ: מאות ליוו הבוקר למנוחות את גאב"ד ציריך • תיעוד דומע

מסע הלוויה היום בבוקר (ראשון) בציריך של גאב"ד ציריך - שווייץ הגאון רבי שאול ברייש זצ"ל רב של ק"ק 'אגודת אחים' בעל מחבר ספר "שו"ת שאילת שאול" • ההלוויה יצאה מבית המדרש 'אגודת אחים' בדרכה לארץ ישראל • צילום: מעכל אייזנבאך - מ.פארבער