שיעור האבטלה

המגפה הכלכלית: שיעור האבטלה בישראל עבר את ה-20%

מתחילת המשבר נרשמו בשירות התעסוקה 679,778 מבקשי אבטלה חדשים - 90% מהם הוצאו לחל"ת. בתוך כך, הממשלה אישרה היום במשאל טלפוני תקנות שעת חירום הנוגעות להארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים במטרה להקל על בעלי העסקים

כחצי מיליון מחוסרי עבודה: שיעור האבטלה בישראל זינק פי 4 ל-16.5%

נחצה רף חצי מיליון המובטלים: מתחילת מרץ נרשמו 511,965 איש לאתר האינטרנט של שירות התעסוקה, 90% מהם יצאו לחופשה ללא תשלום. הלילה נרשמו בשירות התעסוקה 8,050 ישראלים. "עוד טרם מוקדם לדעת אם ניעצר כאן"