פרוייקט ענק: משמיעין על השקלים ● מיטב זמרירי פורים ● התעדכן

הצלילים שילוו את בחורי הישיבות הקדושות בסובבם בין פתחי נדיבים מטעם קופות ה'עזר נישואין' השונות, כשהם לבושים בלבוש המסורתי ● הודות לתחרות 'המבשר' היבול השנתי של הג'ינגלים הוכפל ואף שולש בכמות ובאיכות ● האזינו ושפטו בעצמכם