איך נשמח? הפרשה החסידית לחג הסוכות עם הרב ישעיה וינד

במה שמח היהודי שאיבד אתמול את כל משפחתו? ולמה חשוב לקיים מצוות דווקא בשמחה? • הרב ישעיה וינד בזווית מיוחדת לחג הסוכות, בעקבות המצווה המיוחדת של השמחה, "ושמחת בחגיך והיית אך שמח"

בעקבות הבשורה על 'ברוך מרדכי' נשמע בקרוב גם על 'ארור המן'

עם כניסת חודש השמחה שמענו על התעוררותו של הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א | אחרי 'ברוך מרדכי' מגיע 'ארור המן' - מפלתם של שונאי ישראל למיניהם וביטול גזירת הגיוס הנוראה | מרבים בשמחה