שמעון יוחאי לסרי ז"ל

במלאות השבעה עלו בני משפחת לסרי לקברו של שמעון יוחאי ז"ל • תיעוד

בסיום ימי השבעה לטביעתו ופטירתו בטרם עת של הנער שמעון יוחאי לסרי ז"ל עלו הבוקר כל בני משפחתו לקברו להקמת מציבה בראשות האב משמח הלבבות הרב מיכאל לסרי הי"ו, הרב מיכאל יצק מלט על קבר בנו ז"ל והחלו בתפילה לע"נ • צילום: שוקי לרר