שנת 2018

מי מרוויח הכי הרבה? השכר הממוצע בחברות הממשלתיות כ-24 אלף בחודש

הממונה על השכר גם בדק את השתתפותם של עובדי המגזר הציבורי בנטל הקורונה ומצא כי כ-70% מהם הוצאו לחל"ת. כבר בהסכם השכר המיוחד הראשון שנחתם, נתנו העובדים 16-20 ימי חופשה על חשבונם • דו"ח השכר בגופים הציבוריים לשנת 2018 המלא