פַּרְנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ • אסיפת רבני אנטוורפן שע"י ארגון 'שערי פרנסה טובה'

באנטוורפן, התאספו רבני העיר, וחברי בד"ץ מחזיקי הדת, לאסיפה מיוחדת שאורגנה ע"י ארגון 'שערי פרנסה טובה' • באסיפה דנו הרבנים במשך שעה ארוכה על פתרונות עבודה לחרדים בעיר • המעמד נערך בראשותו של המרא דאתרא, כ"ק הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן שליט"א • צילום: JDN


קביעת מזוזה באגף החדש של משרדי 'שערי פרנסה טובה' באנטוורפן

עם התרחבות משרדי 'שערי פרנסה טובה' באנטוורפן, ובניית האגף החדש, הגיע כ"ק האדמו"ר מתולעת יעקב שליט"א, לביקור במשרד החדש ולקבוע מזוזה בברכה • גם הגה"צ דומ"ץ טאהש בבורו פארק שליט"א, הגיע אל המשרד, לברך את בעליו בברכת הצלחה • צילום: JDN