אגודת אהלי צדיקים • הושלם השיפוץ הכללי בבית החיים בפולנאה ונבנה חדר מיוחד לכהנים

הושלם השיפוץ הכללי בבית החיים בפולנאה: אגודת אהלי צדיקים – גדר אבות' ממשיכה לפעול גדולות ונצורות לשימור ולשיפוץ קברות הצדיקים, לרווחת המוני המתפללים שימשיכו לפקוד את המקומות הקדושים בסיומה של תקופה נוראה זו, בקרוב בע"ה.


מונסי: הדינר השנתי לטובת ת"ת תולדות יעקב יוסף סקווירא

אוהבי ותומכי תורה השתתפו בדינר השנתי לטובת ת"ת 'תולדות יעקב יוסף' דחסידי סקווירא במונסי • הקהל ישב לארוחת ערב סביב שולחנות ערוכים, נאומים נישאו על ידי ראשי הקהילה, הציבור האזין בקשב רב לדברים והרים את נדבתו איש איש כאשר ידבנו לבו • בני האדמו"ר הופיעו לפאר את המעמד, ומקהלת הת"ת בשיתוף מקהלת 'שירה', הנעימה את הערב