תולדות יעקב יוסף

מונסי: הדינר השנתי לטובת ת"ת תולדות יעקב יוסף סקווירא

אוהבי ותומכי תורה השתתפו בדינר השנתי לטובת ת"ת 'תולדות יעקב יוסף' דחסידי סקווירא במונסי • הקהל ישב לארוחת ערב סביב שולחנות ערוכים, נאומים נישאו על ידי ראשי הקהילה, הציבור האזין בקשב רב לדברים והרים את נדבתו איש איש כאשר ידבנו לבו • בני האדמו"ר הופיעו לפאר את המעמד, ומקהלת הת"ת בשיתוף מקהלת 'שירה', הנעימה את הערב