תולדות משה

הרבי ביקש מהבחורים: לא להסתובב בחדרי מחשבים

הוראה והבטחה: האדמו"ר מתולדות משה מסר שיחת חיזוק טלפונית לבחורי החסידות וקרא להם להימנע מלהסתובב בחדרי מחשבים למיניהם בתקופה הזאת. הרבי הבטיח: "כל אלו הבחורים שיצייתו לו, ובפרט הבחורים המבוגרים יותר שיקבלו בקשתו "יזכו עוד בזאת השנה לזיווג הגון לשם ולתפארת".

בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא • האדמו"ר מתולדות משה בנאות דשא

כ"ק האדמו"ר מתולדות משה שליט"א השוהה בימים אלו בעיר מאנסי לטובת מוסדותיו בארה''ק יצא באחד הימים לטיול בנאות דשא בליווי מקורביו ובנו הרב יעקב שלמה גראס ממאנסי • צילום: JDN