תוצאות חיים סאטינוב

קשרי שידוכין • האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד בביקור אצל האדמו"ר ממעליץ

לכבוד קשרי השידוכין של נכדת כ"ק מרן אדמו"ר ממעליץ שליט"א בת לבנו אבדק"ק סאטינוב שליט"א – מודיעין עילית עב"ג החתן הרב דוד ראטה ני"ו בן כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א, הגיע האדמו"ר משו"א שליט"א אל כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א בבנ"ק לשתיית לחיים לברך ולהתברך בברכת מזל טוב, ביחד עם בנו החתן שליט"א, הלחיים התקיים במוצש"ק חיי שרה תשע"ז. יצויין כי שמחת התנאים תתקיים אי"ה ביום שלישי שבוע זו (תולדות) באולם ברסלב בברכפלד – מודיעין עילית.

וראה בנים • שמחת הבר מצווה לבן אב"ד תוצאות חיים – סאטינוב

קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לבנו של הגה"צ אבדק"ק "תוצאות חיים - סאטינוב", בן כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א, וחתן הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א • השמחה התקיימה בהיכל בית המדרש סאטינוב בשכונת ברכפלד במודיעין עילית • צילום: JDN