תורת משה

תורת משה: יצא לאור ספר עם חידושי התורה של ראש העיר

חידוש בארון הספרים התורני: גדולי ישראל מברכים על הוצאתו לאור של הספר 'תורת משה', פרי חידושיו של ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול על מסכתות סנהדרין מכות וסוטה. נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן שליט"א: "ר' משה מחייב את העסקנים"