תחזית צמיחה

האוצר: הצמיחה הצפויה במשק, השנה- 3.1%

בשנת 2016 צפויה סביבת הצמיחה לעמוד על 3.3% • גידול נוסף בקצב ההצטרפות של אוכלוסיות מקרב המגזרים החרדי והערבי לשוק העבודה עשויים להביא לצמיחה גבוהה יותר • גביית המסים לשנת 2015 צפויה להיות 265.4 מיליארד ש"ח

האנליסטים מעריכים, לפיד יעלה מיסים ולא יוזיל את הדירות

סקר שער משרד קשרי המשקיעים והיח"צ גלברט כהנא, מתוך 174 אנליסטים עלה כי 67% מעריכים שהמשק לא יעמוד ביעד הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2013 | מחצית מהאנליסטים צופים עליות של 18% במדד ת"א-100 עד סוף השנה