תלמוד תורה "אור האמת"

לאחר ייסורים קשים: הגאון אליעזר בן דוד זצ"ל

ברוך דיין האמת: נפטר רב קהילת 'אור האמת' באלעד הגאון הרב אליעזר בן דוד זצ"ל. ההלוויה תצא היום בשעה 10:00 מבית הכנסת "נר יוסף" רחוב רבי חייא אלעד להר המנוחות בירושלים. הלך הלילה לעולמו בגיל 87 לאחר שהזדכך בייסורים קשים

באופן יוצא דופן חגגו בתלמוד תורה "אור האמת" באלעד את מסיבת החומש המרכזית

מעמד מרגש נערך בתלמוד התורה "אור האמת" בעיר. חגיגת חומש מרכזית לילדי כיתה א'. תלמידי הת"ת התברכו בראשונה מפי מורנו ורבנו נשיא הת"ת הגה"צ הרב אליעזר בן דוד שליט"א, לאחר מכן התכנסו התלמידים בבית המדרש שע"י הת"ת, שם שמעו שיחה מפי המנהלים שליט"א על מעלתה של התורה הקדושה