תלמוד תורה אילת השחר טלז סטון

תלמידי ת"ת "אילת השחר" מטלז סטון – בביקור אצל גדולי ישראל בב"ב

ילדי כיתות א' מת''ת אילת השחר בקרית יערים טלז סטון ביקרו אצל מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א ואצל מרן ראש הישיבה הגרי''ג אידלשטיין שליט''א.

בֶּן חָמֵשׁ לַמִּקְרָא • מסיבת חומש בתלמוד תורה "אילת השחר" טלז סטון

בתלמוד תורה "אילת השחר"-טלז סטון", שהוסב לאחרונה על שמו של מרן ראש הישיבה הגראיל שטיינמן זצוק"ל התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת 'חומש סעודה' לילדי החמד של כתות מכינה בהשתתפות המרא דאתרא הגר"א שולמן שליט"א ובראשות המנהל הרב יצחק לבל • באירוע השתתפו גם הורי התלמידים וצוות הנהלת הת"ת, המפקחים הר' אריה וינוגרד והר' אלעזר דראך. ראש המועצה הרב אברהם רוזנטל שליט"א והמלמדים המסורים הר' שלום הורביץ, והר' אלקנה ברויער • צילום: שלמה גולדפרב