מעמד קביעת מזוזות לתלמוד תורה שטפנשט באלעד – תיעוד

בראשות כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א נערך מעמד קביעת מזוזות ושתיית לחיים לתלמוד תורה עקבי אבירים שע"י מוסדות שטפנשט ע"ש כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל אלעד | במעמד השתתפו רבני העיר ראש העיר וחבריה – צילום בעריש פילמר