תעודות סל

מנגנון חדש יאפשר הרחבת פעילות תעודות הסל העוקבות אחר מדד ת"א-בנקים

דוד זקן, המפקח על הבנקים: "אנו משלימים היום מהלך רגולטורי משותף אשר יאפשר את המשך הפיתוח והשכלול של השווקים הפיננסיים בישראל, תוך הבטחת פיקוח נאות על מחזיקי אמצעי השליטה בתאגידים הבנקאיים והניהול התקין שלהם"