תעודת בגרות

משרד החינוך: מבחני ה'סאלד' בסמינרים ייחשבו כבגרות מלאה

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב עדכן את ראשי המוסדות, כי הצלחה במבחני ה'סאלד' הנערכים בסמינרים החרדיים לבנות תיחשב כ"תעודת בגרות", והן יהיו פטורות מלימודים במכינה קדם-אקדמית